Strategigruppen

Leder for strategiarbeidet og medlemmer i strategigruppen for Transport21 ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet 12.februar 2019.
Det er oppnevnt en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet, med representanter fra næringsliv, FoUI-aktører og myndigheter.
Strategigruppen skal sammenfatte sitt arbeid i en rapport som overleveres Samferdselsdepartementet høsten 2019. 

Leder av strategiarbeidet Transport21:  
Bernt Reitan Jenssen Adm direktør i kollektivselskapet Ruter
Medlemmer av strategigruppen:  
Silvija Seres President, Polyteknisk forening (Oslo)
Stein W. Wallace Professor Dep. of Business and Management Science, NHH (Bergen)
Rune Storvold Forskningssjef, NORUT (Tromsø)
Torbjørn Johannson Styreleder, ASKO (Oslo)
Anna von Streng Velken Seksjonsleder Transport og luftkvalitet, Miljødirektoratet (Oslo)
Nils Kalstad Svendsen Leder av Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU Gjøvik (Gjøvik)
Ketil Olaf Paulsen Teknologileder Kongsberg Maritim, Kongsberggruppen (Kongsberg)
Abdul Basit Mohammad Seniorrådgiver Innovasjon, Avinor (Oslo)
Ragnhild Wahl Fagansvarlig FoU, Jernbanedirektoratet (Trondheim)
Hanne Nettum Breivik Direktør, Entur (Oslo)
Beate Kvamstad-Lervold Leder for SINTEFs mobilitetssatsing, SINTEF (Trondheim)
Gina Ytteborg Avd.direktør, Statens Vegvesen (Oslo)
Patrick Waldemar Forskningssjef, Telenor (Oslo)
Gunnar Lindberg Direktør, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
Siri Vasshaug Rådgiver samferdselsavd. Nordland fylkeskommune (Bodø)
Thorkel Askildsen Seniorrådgiver, Kystverket (Arendal)

 

 

 

Sekretariatet

Forskningsrådet vil ha ansvaret for strategigruppens sekretariat. Sekretariatet vil styre og tilrettelegge for strategigruppens arbeid og vil legge opp arbeidsmetodikken for Transport21, i nært samarbeid med leder av strategiarbeidet.

 

Kontakt Sekretariatet 

Thema Consulting Group

Gorm Lunde   gorm.lunde@thema.no

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 11.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.