Strategirapport fra Transport21 prosessen

Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst.

Underlag for strategiarbeid, Transport21.

Smart mobilitet og smart næringsliv - muligheter i transportnæringen.

Underlag til strategiprosessen - Transport21.

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning 2018.

Sammendrag av Strategirapporten fra Transport21 prosessen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 05:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.