Strategirapport

Strategirapport fra Transport21 prosessen

TØI rapport 1

Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst.

Underlag for strategiarbeid, Transport21.

TØI rapport 2

Smart mobilitet og smart næringsliv - muligheter i transportnæringen.

Underlag til strategiprosessen - Transport21.

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning 2018.

Sammendrag Strategirapport

Sammendrag av Strategirapporten fra Transport21 prosessen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 14.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.