Strategirapport

Strategirapport fra Transport21 prosessen

TØI rapport 1

Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst.

Underlag for strategiarbeid, Transport21.

TØI rapport 2

Smart mobilitet og smart næringsliv - muligheter i transportnæringen.

Underlag til strategiprosessen - Transport21.

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning 2018.

Sammendrag Strategirapport

Sammendrag av Strategirapporten fra Transport21 prosessen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 03.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.